Roadmap Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de handel- en dienstensector.
Lees hier verder

Bedrijven hebben een effect op de samenleving en kunnen een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling van de maatschappij, aan de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties, aan de doelstellingen van de Europese Green deal en de bijhorende Farm-to-Fork-strategie. Als zij dat doen, spreken we van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of Corporate Social Responsibility (CSR).

Bij Comeos hebben we de vele inspaningen van de Belgische retail inzake CSR onder de loep genomen. De belangrijkste ervan kan u in dit overzicht bekijken, het volledige beeld krijgt u in onze uitgebreide CSR Roadmap.

Download de CSR Roadmap van de handel- en dienstensector hier download pdf icon
Transitie naar een klimaatvriendelijke circulaire economie
De bedrijven uit onze handel- en dienstensector stimuleren ecologische en circulaire productinnovatie door samenwerking met leveranciers, creëren nieuwe circulaire bedrijfsmodellen, zorgen voor duurzame leveringen en betrekken, informeren en ondersteunen consumenten bij afvalvermindering, hergebruik, reparatie, levensduur, delen en recycling.
Alle Belgische supermarkten hebben sinds 2019 alle plastic zakjes voor groenten en fruit afgeschaft en vervangen door alternatieven zoals herbruikbare katoenen zakken, papieren, biobased of homecompost zakjes. Dat komt neer op een besparing van 600 miljoen zakjes per jaar.
%
van bedrijfsmatige plastic verpakkingen hergebruikt in de handel en de volledige uitrol van de nieuwe blauwe zak sinds eind 2020 maakt het mogelijk om alle huishoudelijke plastic verpakkingen selectief in te zamelen en maximaal te recycleren en zo jaarlijks 70.000 ton plastics extra te recycleren.
De recyclage van alle huishoudelijke plastic verpakkingen betekent een CO2-reductie van 100.000 ton.
%
herbruikbare en recycleerbare paletten
Gebruik van herbruikbare of recycleerbare paletten voor leveringen van leveranciers aan alle handelaars.
De strijd tegen verspilling van onverkochte voeding is een groeiend succes. Liefst 91 procent wordt verwerkt voor veevoeders, biofermentatie en biochemie.
miljoen

geschonken maaltijden in 2020

Tijdens de Covid-lockdown schonken supermarkten 233 ton extra voeding of 460.000 maaltijden aan mensen in nood.
9 retailers stelden in 2020 liefst 1.200 laadpunten voor elektrische voertuigen ter beschikking en dit neemt jaarlijks toe. 80% van de eigen vloot vrachtwagens van retailers voldoet aan Euro 6 of alternatieve brandstof in 2020.
7 retailers hebben samen hun fluorgasuitstoot al met 660.336 ton verminderd. Comeos engageert zich samen met een aantal retailers om geen koelinstallaties met de zogenaamde F-gassen, broeikasgassen, meer aan te kopen.
Handel sorteert bedrijfsafval (78%) beter dan andere sectoren (64%).

Ambities

Groenten en fruit tegen 2024 stickervrij of thuiscomposteerbare stickers.
Preventie en hergebruik van verpakkingen bij webwinkels, maaltijdboxen, take away/delivery en aanbieden in bulk.

90% drankverpakkingen inzamelen en recycleren in 2022, verdubbeling hoeveelheid selectief ingezamelde verpakkingen buitenshuis in 2025 en progressieve inzameling en recyclage van matrassen.

100% herbruikbare of recycleerbare verpakkingen in 2025

Transitie naar verantwoord ondernemen
Handelszaken, restaurantketens en cateringbedrijven dragen bij tot de verbetering van de arbeidsomstandigheden en de sociale bescherming in de bevoorradingsketen, verbeteren de inclusie en toegankelijkheid van hun vestigingen, bouwen aan duurzame relaties met werknemers, voorzien eerlijke en transparante informatie en gaan verantwoord om met klant(gegevens) om vertrouwen op te bouwen.
Chocolade van huismerken van 5 voedingshandelaars is 100% duurzaam gecertificeerd sinds 2020 dankzij Beyond Chocolate partnership.
Verschillende kledingretailers zijn aangesloten bij de Fair Wear Foundation om de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie te verbeteren.
Alle grote voedingshandelaars ondertekenden de gedragscode voor faire relaties in de agrovoedingsketen.
Handel is een diverse en inclusieve werkgever, de grootste van België trouwens. Twee op de drie medewerkers is een vrouw en drie op de tien heeft een buitenlandse afkomst. In geen enkele sector werken meer mensen met een handicap: bijna een op de twintig.
Om de toegankelijkheid van winkels en horecazaken te verbeteren, hebben we een sectoraal actieplan opgesteld. En in Brussel hebben we een charter ondertekend om assistentiehonden toegang tot voedingswinkels te geven.
15 handelaars en foodservice bedrijven ondertekenden in 2020 een nieuw engagement voor verantwoorde reclame van voeding naar kinderen (Belgian Pledge 3.0): strengere nutritionele criteria en uitbreiding naar online influencers.
Ombudsman van de handel bereikte akkoord in 9,3 op de 10 klachten van consumenten.

Ambities

Handelaars blijven permanent aandacht hebben voor de privacy van consumenten en de bescherming van persoonsgegevens en voor verantwoorde marketing naar kinderen.
Consumenten die een klacht hebben kunnen verder terecht bij de Ombudsman van de Handel en we bekijken een mogelijke uitbreiding.
Tegen 2025 voldoet alle chocolade in België aan één van de erkende certificeringsstandaarden en we hebben ook de ambitie om in 2030 cacaoproducenten minimaal een leefbaar inkomen te laten verdienen en verdere ontbossing stop te zetten als gevolg van cacaoproductie voor de Belgische chocoladesector.
We werken aan extra sociale bescherming voor koeriers van deelplatformen, verbetering arbeidsomstandigheden in productielanden (due diligence) en bedrijven bereiden zich voor op duurzaamheidsrapportering over hun bevoorradingsketens.
We voorzien opleidingen klantvriendelijk onthaal van mensen met een beperking en workshops om toegankelijkheid van websites en webshops te verbeteren. In 2021-2022 leiden we 5.000 werknemers op rond digitalisering, verandering, agressie, ...
Transitie naar duurzame & verantwoorde consumptie
De handelssector moedigt leveranciers aan om op een meer (milieu)verantwoorde manier te produceren, biedt duurzame producten en diensten (lokaal, seizoensgebonden, dierenwelzijn) aan, probeert de consument te begrijpen, hem bewust te maken van verantwoord consumptiegedrag en vergemakkelijkt dit door duidelijke informatie.
92% van de handelaars en cateringbedrijven heeft voedingssamenstelling herzien minder (toegevoegde) suiker (-5% in frisdrank en zuivel), minder vet (-5% in smeersalades) en energie (-3% in koude sauzen) en meer groenten (+10% in bereide maaltijden).
89% van de producten die een Nutriscore dragen, zijn huismerken. Die score laat de consument toe om snel en eenvoudig te zien hoe gezond de voeding is die hij wil kopen.
%
De verkoop van bioproducten zit in de lift. Sinds 2015 is er liefst 40 procent meer van verkocht.
78% voedingshandelaars verhoogde herbruikbare verpakkingen en bulk in 2020.
Alle voedingshandelaars hebben 2 miljoen klanten bewust gemaakt van zwerfvuil en netheid.
Ruim aanbod lokale producten van Belgische oorsprong: 97% varkensvlees, 93% rundvlees, 88% gevogelte en kalfsvlees, 94% melk, 89% eieren, 69% groenten, 88% peren, 69% appels.

Ambities

Comeos wil in een nieuw Nutripact samen met zijn leden nog meer inzetten op gezonde voeding: meer vezelconsumptie en minder zout- en suikerconsumptie.
Vlaams charter "Voedsel verbindt boer en burger" om vanaf 2021 lokale voeding beter in de kijker te zetten voor de consument.
Ook rond dierenwelzijn willen we ons nog verder engageren: Vanaf 2022 werken verkopers van huisdieren enkel nog samen met leveranciers, kwekers en transporteurs die de sectorclausules inzake dierenwelzijn aanvaarden en responsabiliseren consumenten.
50% gerecycleerd materiaal in PET-drankverpakkingen tegen 2025